Aşık gittiğinde ne olur gülümsemesi?

May 01 2009 Published by under 5. Sayı

“HEP aklıma takılır; matematikçi öldüğünde, kafasının içindeki o denklemler, o çözümler, o formüller nereye gider?..

Şair öldüğünde; dilinin ucuna birikmiş kafiyelerine ne olur?..

Tarihçi öldüğünde; ömür boyu topladığı bilgilerin birikimin, ezberlerin, beynindeki arşivlerin başına ne gelir?

Kemancı öldüğünde?.. Nereye gidiyor o parmaklarındaki maharet?.. Duyguları tellere taşıyan o titreşim ne oluyor?..

Ya da aşık öldüğünde; ne oluyor sevdası?..”

Böyle başlıyordu Bekir Coşkun’un İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi, yazar, kadın ve çocuk hakları savunucusu Türkel Minibaş için kaleme aldığı 7 Şubat 2009 tarihli “Bir gülümseme…” başlıklı yazısı…

Bizim tanışıklığımız ise bir hayli eskiydi. İktisat Fakültesi’nin genç doçentinden çok, bir Cunda akşamında paylaşılan dostluk meclisinden aşinaydı hafızamda. Parlak bir gülümsemesinden ziyade aslında garip bir tılsımdı taşıdığı. 1953’de İstanbul’da başlayan sıra dışı bir yaşam, ilk ve orta öğreniminin ardından AFS bursuyla Amerika’ya taşımıştı onu. Los Angeles kentinin Pasific Palisades High School’undan 1971’de, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden 1975’te mezun olmuştu. Ve derken İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Anabilim Dalı’nda 1985’te pekiyi dereceyle doktor çıkmasının ardından, 1988’de doçent, 1995’de de “uluslararası iktisat ve iktisadi gelişme” dalında profesör olmuştu. “Azgelişmiş Ülkelerde Kalkınmanın Finansman Politikaları ve Türkiye”, “Çağ Atlatma Serüveni 1453-1980″ adında iki basılmış kitap, “Çalışmaya Hazır İşgücü Olarak Kentli Kadın ve Değişimi” ve “Türkiye’de Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Nedenleri Etkileri ve Çözüm Önerileri” başlıklı ortak çalışması ile para, kalkınma, Türkiye ekonomisi, uluslararası yatırımlar, küreselleşme, yolsuzluk ekonomisi, kadın ve cinsiyetçilik içerikli makaleler yazmıştı. Dünya Bankası’nın 1994′te tamamlanan “Çalışmaya Hazır Kentli Kadınlar Projesi”nin sürekli danışmanlığını ve 2002-2004’te de “İzmit-Adapazarı Bölgesinde Depremden Etkilenen Sanayi Kuruluşları ve Yolsuzluk Ekonomisinin Etkileri” konulu projelerini yürütmüştü. 1995-1999 arasında İMKB Başkanlık Ekonomi Danışmanlığı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve İzmir Ticaret Odası’nın eğitim programlarına öğretim üyesi olarak katkı sunarken, 2000-2003 arasında da Hava Harp Okulu’nda Türkiye Ekonomisi ve Kamu Ekonomisi dersleri vermişti.

8. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın “Küreselleşme” ve “Toplumda Kadın Katılımı Özel İhtisas Komisyonu”nda ve Vizyon 2023 Çalışmalarının küreselleşme panelinde görev yaptı. 1991’de I. Ulusal Çocuk Kurultayı’nı düzenledi. 1991-1993 arasında Yapı Kredi Çocuk Yayınları danışmanlığı, 1993-1995 arasında da Kültür Bakanlığı Yayın Komisyonu üyeliği yaptı. Umut Çocukları Derneği’nin çalışmalarına gönüllü destek verdi. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Türk Kültür Vakfı, Türkiye Avrupa Vakfı, Türk Çağ Vakfı, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Sosyal Demokrasi Vakfı gibi vakıflarında kurucu üyelik yaptı. Çok sayıda sivil toplum ve demokratik kitle örgütüne üye olarak katkıda bulundu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkan Yardımcısıydı ve Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar yazdı.

Fazla söze gerek yok, Türkel Minibaş bu ülkeye tutkuyla sevdalıydı.

Ve derler ki, “hiçbir şey ölmez, her şey yaşar”… Denklemler kağıtlara işler, notalar duvarlarda yankılanır, maharet öğreti olur…

Lakin o gülümsemeler yok mu, o gülümsemeler…

Onlar kainatın hafızasıdır, bakışlarla bulaşır… Önce muhtaçlarda vücut bulur ve sonra taşınır, dünden bugüne ve bugünden yarına siner…

Henüz yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın