Bir Ar-Ge devi olarak Pfizer

Tem 08 2008 Published by under 2. Sayı

Geçen sayımızda mercek altına aldığımız araştırma-geliştirme (Ar-Ge) konusunu, bu sayımızda ilaç geliştirilmesi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan Pfizer ile sürdürmek istiyoruz.

Öncelikle belirtelim ki, bilimsel gelişmenin itici gücü kuşkusuz meraktır. Merak duygusu doğa bilimlerindeki öncü düşüncelerin temelini oluşturur. Günümüze ulaşıldığında merak hala önemli bir itici güçtür, ancak araştırmanın bir ucuna, bunun kazanca dönüştürülebilmesi de eklenmiştir. Yeni bir mekanizmanın tanımlanması, yeni bir yöntemin geliştirilmesi araştırma enstitülerinin ve üniversitelerin ana uğraşı alanını oluşturur. Buna karşılık mesele ilaçla tedaviye geldiğinde itici motorun ilaç firmaları olduğu ortaya çıkar. İlaç firmaları genellikle çok büyük ölçekli firmalar ve Ar-Ge departmanlarında dünyanın en iyi üniversitelerinden transfer ettikleri en parlak beyinleri istihdam ederler. Böylelikle tedavisi mümkün olmayan hastalıklar için yeni tedavi olasılıkları sunarken, aslında insanın yaşamdan en büyük beklentisi olan “sonsuz yaşamı” bulmaya çalışırlar.

Pfizer dünyanın en büyük biyomedikal ve ilaç araştırmaları yapan firmasıdır. Şirketin merkezi New york’ta bulunur, buna karşılık başlıca Ar-Ge merkezleri ABD ve İngiltere’de yer alır. Yılı rakamları çerçevesinde bakıldığında yıllık cirosu 48.4 milyar dolardır, bunun 8.1 milyar dolarlık bölümü Ar-Ge faaliyetlerine ayrılmıştır. Pfizer, 1849’da Brooklyn New York’ta bir kimya şirketi olarak Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı iki kuzen tarafından kurulmuştur. Şirketin Ar-Ge temelli yaklaşımı daha 19. yüzyılın başında ortaya çıkar ve 1929’da Dr. James Curie’nin Pfizer’de yürüttüğü çalışmalar sonucunda Pfizer sitrik asiti narenciyeye gerek kalmadan ve büyük miktarlarda üretebilir hale gelir. Sitrik asitin üretim sürecinde kullanılan fermantasyon tekniği, 1940’ların başında dünyanın mucizevi ilacı olarak anılan Penisilin’in de yüksek miktarda üretilmesinde kullanılmaya başlanır. Bunun üzerine Pfizer sermayesini büyütebilmek amacıyla halka açılır. 1950’de Terramycin piyasaya bir Pfizer ilacı olarak çıkar. Artık Pfizer’in satış elemanları Pfizer ürünlerini hekimlere tanıtmak, onlara bilgi sunmak ve toptan satış noktalarında yeterli ürün bulunmasını sağlamak için çalışmaya başlamıştır. Hemen bunu izleyen dönemde Pfizer dünyaya açılarak İngiltere, Küba, Meksika ve Hindistan gibi ülkelerde ilk işletmelerini kurar. Şirket 1952 yılında ise İsmi sonradan Hayvan Sağlığı Bölümü olarak değiştirecek olan Ziraat İlaçları Bölümü’nü kurar. Pfizer, Türkiye’de faaliyete 1957’de geçer. 1950-2000 yıllları arası, farklı terapötik alanlarda lider olan bir çok ürünün piyasaya çıkarıldığı dönemdir.

Yeni binyıl ilaç şirketlerinin de birleşmeye başladıkları dönemdir. 2000’de Pfizer’in Warner-Lambert ile birleşmesiyle yeni Pfizer dünyanın en hızlı büyüyen ilaç şirketi ortaya çıkar. 2003’te Pharmacia ile gerçekleştirdiği birleşme ile dünyanın en büyük Ar-Ge’ye dayalı ilaç şirketi haline gelir ve onkoloji alanına da girer. 2005 Ar-Ge 7.4 milyar dolar harcayarak dünya ilaç endüstrisinde en büyük yatırımı gerçekleştiren ilaç şirketi olur. Aynı yıl Pfizer Türkiye, uluslararası Pfizer organizasyonunda, Avusturya, İsviçre, Yunanista, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti’nin de yer aldığı  Orta ve Güney Avrupa Bölgesi’ne dahil edilir.

Pfizer bugün vardığı noktada enfeksiyon hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser de dahil olmak üzere pek çok alanda Ar-Ge’ye dayalı ilaç endüstrisinin en büyük kuruluşlarından biridir. Ancak alanındaki liderliği kuşkusuz rastlantısal değildir. Yenilikçi düşünceye verdiği önem, insan kaynaklarının etkin kullanımı ve yeni yatırımların bu çerçevede gerçekleştirilmesi etkin bir işbirliğinin sonucudur. Örneğin İngiltere Sandwich’teki araştırma merkezi ana araştırma departmanlarının aynı merkezi koridorun iki tarafında olacak şekilde kurulmuştur. Böylelikle bilimsel kadronun her fırsatta bir araya gelmeleri ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaları desteklenir ve kolaylaştırılır. ABD Groton’daki Ar-Ge merkezi ise neredeyse bir kasabanın bütününü oluşturur. Ar-Ge merkezlerinde çalışanların işlerine odaklı çalışmaları bu şekilde özellikle desteklenmiş olur.

Pfizer’in Türkiye’deki eğitim yolculuğu

Bugün için Pfizer’in dünyada desteklediği pek çok sosyal sorumluluk projesi bulunmaktadır. Buna karşılık Türkiye’de eğitime verdiği destek özel bir önem taşımaktadır. Pfizer-Türkiye Toplum Takımı, 2003 yılında tüm eğitim projelerini tek bir çatı altında toplayarak, “Eğitim Yolculuğu ” programını başlattı. “Eğitim Yolculuğu” programı ülkenin dört bir yanında, eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayan çocuklara ve gençlere destek vermeyi ve onların eğitim sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedefledi ve bugüne kadar 20.000 çocuğun temel eğitim ihtiyaçları karşılandı. Altı ilde, 8 farklı bölgede, 2 öğrenim birimi,1 sağlık meslek lisesi ve 4 ilköğretim okulun yenileme çalışmaları, ayrıca 1 sağlık meslek lisesi ile 2 öğrenim biriminin sıfırdan yapılması çalışmaları gerçekleştirildi. 60 tıp öğrencisine 6 yıllık eğitim bursu imkanı sağlandı, “TOÇEV Eğitim Bursu”ndan yaklaşık 100 öğrenci faydalandı. “Eğitim Yolculuğu” programı, 2004 yılında, “Women Executives in Public Relations” (WEPR) tarafından verilen “2004 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Projesi Büyük Ödülü” olan “Crystal Obelisk”e layık görüldü.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) – Pfizer Öğrenim Birimleri. 2003 yılının Ocak ayında Mardin’in Savur ilçesinde açılan; İngilizce’den matematik ve fen bilgisine kadar çeşitli derslerin yanı sıra basketbol, doğa yürüyüşleri, halk oyunları gibi aktiviteler gerçekleştirildi. 2002 yılının Kasım ayında Beykoz’da, resim, müzik, bilgisayar, yaratıcı drama, düşünsel oyunlar, kütüphane, elişi sanatları gibi sanat ağırlıklı aktivitelerin yer aldığı, 7 derslikte 486 öğrencinin öğrenim gördüğü Beykoz Öğrenim Birimi oluşturuldu. 2001 yılının Ekim ayında Gültepe’de, İngilizce ve bilgisayar gibi müfredat konuları ağırlıklı dersler verilen, çocukların kütüphane, satranç, video gibi olanakları sunan, 896 çocuğun öğrenim gördüğü Gültepe Öğrenim Birimi kuruldu. İlk olarak 1998 senesinde Kurtalan’da eski bir binada hizmet vermeye başlayan bir diğer proje ise, Pfizer tarafından restore edilen ve tüm ihtiyaçları karşılanan, 2003 yılının Ekim ayında 726 öğrenci kapasitesiyle yeniden hizmete açılan Siirt Kurtalan Öğrenim Birimi’ne dönüştürüldü.

ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Geliştirme Vakfı İşbirliği ile 2003 yılında meydana gelen Bingöl deprem felaketinde bölgedeki ihtiyacı karşılamak üzere 6 derslikli 180 öğrenci kapasitesiyle 2003 yılının Ekim ayında hizmete açılan Bingöl Sağlık Meslek Lisesi açıldı. Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve başarılı öğrencileri destekleyen bir eğitim projesi olan; 2001-2002 yılından itibaren Türkiye çapında tıp fakültelerinde okuyan 60 başarılı tıp öğrencisine 6 yıllık eğitimleri boyunca Pfizer Vakfı’nın da katkılarıyla burs imkanının sağlandığı “Tıp Öğrencisi Projesi” gerçekleştirildi. Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) işbirliği ile tüm iç donanımı değiştirilen, binaları restore edilen okul, oyun parkı, basketbol sahasına kavuşan ve 2003-2004 öğrenim yılı başında tamamlanan 600 öğrenci kapasiteli Adıyaman İli – Kahta İlçesi Salkımbağı Köyü, Salkımbağı İlköğretim Okulu desteklendi. Yine TOÇEV işbirliği ile; Pfizer çalışanları tarafından 94, Pfizer’in bu sayıyı bire bir desteklemesi ile de toplam 188 öğrenciye TOÇEV Eğitim Bursu oluşturuldu.

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) “Diyarbakır Benim Okulum Projesi” kapsamında yenilenen ve açılan Diyarbakır Sağlık Meslek Lisesi ile Süleyman Nazif, Ahmet Cemil Serhatlı ve Hüseyin Uluğ ilköğretim okulları hizmete sokuldu. AB – Türkiye İşbirliği Derneği (TURKAB) işbirliği ve Pfizer’in de içinde olduğu 11 kuruluşun desteği ile, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Kursları’ndaki 6 aylık program dahilinde, 13 farklı şehirde 5884 ilk ve orta okul öğretmenine seminerler verilmesini içeren AB Konusunda Eğitmenlerin Eğitimi Projesi başlatıldı. 2000-2001 öğretim yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Pfizer işbirliği ile 7 ek dersliğin kazandırılmasıyla, 150 öğrenciye eğitim ve öğrenim imkanı sunan Hasankeyf İlköğretim Okulu Ek Derslikleri sağlandı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliği ile başlatılan “Gençlerden Gençliğe Sağlık Okuryazarlığı” projesi, aile planlaması, cinsel sağlık, doğru beslenme, bağımlılık yapan maddelerden korunma gibi temel sağlık konularında üniversite öğrencilerinin bilgilendirilmesi amacıyla başlatıldı. Projenin ilk etabında yaklaşık 3000 öğrenciye ve gence ulaşılmasını hedefleniyor. İlk olarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ve Van 100. Yıl Üniversitesi’nde başlatılan proje kapsamında, temel sağlık bilgileri konusunda eğitilen belirli öğrenciler yıl boyunca öğrendiklerini kendi okul çevrelerindeki diğer öğrencilere aktaracaklar. “Gençlerden Gençliğe Sağlık Okuryazarlığı” projesi, bu alandaki ilk ve en geniş kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor. Sağlık konusunda bilgi sahibi gençlerin sayısının artması; gelecekteki daha sağlıklı bir toplum hedefinin yakalanmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 2005 yılı sonunda başlayan proje kapsamında bugüne kadar 11.500 gence ulaşıldı. 2008 yılı itibariyle toplam 14.200 gence ulaşılması hedefleniyor.  <<

——————-

Pfizer’in dünya çapındaki Ar-Ge merkezleri

• Groton ve New London, Connecticut

• Sandwich, İngiltere

• La Jolla, Kaliforniya

• St. Louis, Misuri

• Cambridge, Masachusets

• Rinat, South San Francisco, Kaliforniya

——————-

Henüz yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın