Künye

Yayın Türü: Yerel Süreli

İki ayda bir yayınlanır.

ISSN 1308-187X

İmtiyaz Sahibi

DR. YAVUZ DİZDAR

Sorumlu Yazıişleri Müdürü

TUNA YILDIRIM

Genel Yayın Yönetmeni

DR. YAVUZ DİZDAR

e-posta: yavuz.dizdar@gmail.com

Grafik Tasarım

MEBRUKE BAYRAM

Web Uygulama

M. BAYRAM ALİ

Yönetim Yeri

Dr. Refik Saydam Cad. Akarca Sk.

No: 53/4 Beyoğlu / İstanbul

Fakülte, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Henüz yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın