Uzmanlık Dernekleri Platformu: “Tam gün yasası mevcut sorunları artıracak”

May 03 2008 Published by under 1. Sayı

Uzmanlık Dernekleri Platformu Altıncı Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi kapsamında “tam gün yasası” olarak bilinen yasa tasarısı konusundaki açıklamalarda bulundu. Platform adına söz alan Prof. Dr. Bülent Tıraş, “Bizim burada özellikle üzerinde durmak istediğimiz husus 23-25000 muayenehane ve 3000 dal merkezi vardı. Bunların kapanması durumunda 100000 yardımcı personel işsiz kalacaktır. Bu muayenehaneler halkın kolay ulaşabileceği ciddi istihdam sağlayan merkezlerdir. Özellikle hekim sıkıntısı olan Doğu ve Güneydoğu bölgelerine hekimler zorunlu gönderilmektedir. Bu bölgelerde çalışacak kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ciddi bir biçimde kamudan ayrılacaklardır. Bu durumda oluşacak sağlık durumundan da ciddi endişe ediyoruz” dedi.

TTB Genel Sekreteri Dr. Altan Ayaz: “Referanduma gideceğiz”

TTB Genel Sekreteri Dr. Altan Ayaz da Tam Gün Yasa’sına temel oluşturan tasarının 105.000 hekim ve 70 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini söyleyerek, yasa hakkında 50 tıp ve 70 uzmanlık derneğinden görüş alınmadığını, hazırlanan yasa tasarısının sağlığı büyük sermaye gruplarına terk etmeyi amaçladığını söyledi. Bu tasarının bir ucunda ithal hekim kavramının da yeniden gündeme getirildiğini söyleyen Dr. Ayaz, ithal hekimlerde aranan tek özelliğin diploma olduğunu, Türkçe konuşmak kriterinin bile söz konusu olmadığını, böylelikle emeğin ucuzlatılmasının hedeflendiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı’nın tam güne geçilmesi durumunda döner sermaye gelirlerinin yüzde 800 düzeyinde artacağı şeklindeki söylemlerinin de gerçeği yansıtmadığını söyleyen Ayaz, bugüne dek olan uygulamadan açıkça görüldüğü üzere, doktor maaşlarının mevcut durumdan farklı olmayacağını, konuyu yakın zamanda hekimlerin katılacağı bir referanduma taşıyacaklarını ve buradan çıkan sonuçları Sağlık Bakanlığı’na ileteceklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği adına konuşan Prof. Dr. İsmail Mete İtil “Tam gün yasa tasarısı”nın tüm meslektaşları tarafından üzüntüyle karşılandığını, böyle büyük baskı içeren yasa tasarısının Cumhuriyet tarihinde bulunmadığını söyledi. TTB’nin yasayı destekliyormuş gibi görünmesinin de gerçekleri yansıtmadığını söyleyen Prof. Dr. İtil, “100 bin hekim, aileleriyle birlikte 500 bin kişi yasaya karşı direnmektedir, hekimler de halkın bir parçasıdır” dedi.

Türk Üroloji Derneği adına konuşan Prof. Dr. Özcan:

“Hekimlere zulüm yapılmakta”

Türk Üroloji Derneği adına konuşan Prof. Dr. Faruk Özcan ise, 1933 yılında kurulan bir derneğin temsilcisi olarak, mevcut durumu “zulüm” olarak tanımladı. Bazı medya kuruluşlarının mevcut durumu kasten çarpıtarak, her şeyi güllük gülistanlıkmış gibi yansıtmaya çalıştıklarının altını çizen Prof. Dr. Özcan, “belli bir meslek grubuna zulüm yapılmaktadır, ırkçılık uygulanmaktadır. Dahası üniversitede yapılan bilim de nemalandırılmamaktadır. Altı saat sürebilen ameliyatlar hangi bakan tarafından saygıyla karşılandı? Muayenehanelerin öncelikli amacı da hastaların talep ettiği mahrumiyet hakkının korunmasıdır” şeklinde konuştu.

Henüz yorum yapılmamış

Bir Cevap Yazın